Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

a Just Flow Jóga Stúdióban igénybevett szolgáltatásokra

A Just Flow Jóga Stúdiót a Just Flow Jóga Stúdió Kft. üzemelteti (továbbiakban: Just Flow) a Motibro szoftverrendszer igénybevételével, melyről bővebb információ az alábbi linken található: https://www.motibro.com/

A Just Flow Jóga Stúdió Kft. adatai

Just Flow Jóga Stúdió A Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 19-09-522509

Adószám: 27031960-2-19

Székhely: 8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 3

A Just Flow stúdió címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 1. I/1.

A Just Flow stúdió e-mail címe: info@justflow.hu

A Just Flow stúdió telefonszáma: +36-1-622-17-20

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Just Flow Stúdió által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. A Just Flow és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.
 3. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. A vásárlás a Just Flow Stúdióban személyesen lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával, valamint a Motibro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetésre is van lehetőség, illetve bizonyos esetekben – például workshopok, képzések esetében – átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott “rendeléseket” a Just Flow nem fogad el.
 2. A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 3. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.
 4. Az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.
 5. Az igénybevett szolgáltatás névértékét Ön a Just Flow Jóga Stúdió Kft. részére fizeti meg.
 6. A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Just Flow Jóga Stúdió Kft-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 7. A banki átutaláshoz szükséges információk:

Just Flow Jóga Stúdió Kft

Magnet Bank

Számlaszám: 16200151-18552708

A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott tanfolyamon vagy workshopon részt vesz, továbbá, hogy pontosan milyen tanfolyam vagy workshop díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.

NAPIJEGYEK, ILLETVE BÉRLETEK IGÉNYBEVÉTELE

  1. A Bérlet és/vagy jegy (egy alkalom ára) érvényessége minden esetben a bérlettípusok leírásánál található.
  2. Az adatok bérlettípusonként eltérőek lehetnek.
  3. Amennyiben a Bérletet a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban az Ön – vagy megajándékozottja – részére visszafizetni.
  4. A Bérletek felhasználási ideje kizárólag a weboldalon található tájékoztatás szerint hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a Just Flow stúdió között létrejött szerződés megszűnik.
  5. A Bérleteket és jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.justflow.hu oldalon tájékozódhat.
 • A Just Flow stúdió látogatóinak adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: https://justflow.hu/gdpr/

ONLINE JÓGAVIDEÓK IGÉNYBEVÉTELE

 1.  A www.justflow.hu honlapon lehetőség van online tananyagok, jógavideók ún. infótermékek megvásárlására.
 2. A megrendelések a honlap értékesítési oldalaiba integrált salesautopilot megrendelő űrlapokon történnek.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele):

 1. A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 48 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

WORKSHOPOK IGÉNYBEVÉTELE

  1. A tanfolyamok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, a tanfolyam meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
  2. Előleg fizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni a Just Flow Stúdióban.
  3. A lemondási feltételek
   1. A workshop vagy tanfolyam kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.
   2. A workshop vagy tanfolyam kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.
  4. Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot a Just Flow  mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra (például bérletvásárlásra, ajándékutalványra).
  5. A tanfolyamokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem.
 • A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: https://justflow.hu/gdpr/

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A www.justflow.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Just Flow jogosult.
 2. A Just Flow előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
 3. A Just Flow jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 4. A Just Flow nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
 5. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Just Flow munkatársaihoz az info@justflow.hu email címen, illetve a +36 (1) 622 1720-as telefonszámon.
 6. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@justflow.hu e-mail címen.
 7. A Just Flow-val szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Just Flow  székhelye szerint illetékes békéltető testület: Veszprém Megyei Békéltető Testület; 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 
 8. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
 9. A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
 10. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www. justflow.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Just Flow hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a Just Flow kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

 1. A Just Flow jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.
 2. A Just Flow bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2021. szeptember 29-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

A STÚDIÓ MEGÚJULÁS MIATT ZÁRVA VAN!

Ősztől nyitunk újra, sok újdonsággal, új helyen, még jobb minőségben. :) 

A friss hírekért kövesd a Facebook oldalunkat!

Nem hagyunk jóga nélkül! Készítettünk egy videótárat, amiben kedvedre válogathatsz a minőségi online jóga videók között!